به نظر شما مقصر اصلی کیست؟ جوانی که از علاقه‌مندی مردم به گوشی‌های آیفون سوءاستفاده کرده و از فرصت پیش‌آمده برای پیش‌فروش ۲۰۰هزار گوشی به قیمت ۲۵میلیون تومان سود کرده و پول را برداشته و فرار کرده است؟ یا افراد مشهور و معروفی که بدون اینکه اطلاع داشته باشند از پشت پرده ماجرا، برای آن تبلیغ کردند؟

او تاکید کرده است: به نظر من مقصر اصلی آنهایی هستند که چندوقت قبل تصمیم گرفتند واردات آیفون را به بهانه‌های واهی به کشور ممنوع اعلام کنند؛ بدون اینکه به این توجه کنند چه زندگی‌هایی نابود می‌شود و چه علاقه‌مندی‌هایی تبدیل به تنفر می‌شود. مقصر اصلی دولت‌هایی هستند که با تصمیمات اشتباه خودشان زمینه‌ساز بروز فساد می‌شوند. این گوشه کوچکی از آن فساد بزرگی است که پشت پرده ممنوعیت واردات آی‌فون نهفته است.