انجمن تجارت الکترونیک به عنوان یک تشکل‌‌‌ بخش خصوصی، همزمان با بررسی کارگروه دولت، از نگاه تخصصی گزارشی از اختلالات و کیفیت اینترنت در ایران تهیه و آن را به‌صورت عمومی منتشر خواهد کرد. در این گزارش تلاش‌‌‌ خواهد شد پیشنهادها و راهکارهای عملی بخش‌خصوصی نیز ارائه شود به این امید که هم شاخصی علمی و دقیق در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و هم کمکی به دولت در اجرای این وظیفه خطیر باشد. نیروی انسانی خبره، موقعیت جغرافیایی ممتاز و منابع گسترده انرژی می‌تواند زیرساخت‌‌‌های تبدیل ایران به هاب اقتصاد دیجیتال در خاورمیانه باشد. تحقق پیش‌بینی سهم ۱۵درصدی اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه امکان‌‌‌پذیر است، اما گام اول تحقق چنین اهدافی، تضمین «اینترنت آزاد، پرسرعت و با کیفیت برای تمام مردم ایران» است. ما به عنوان نمایندگان گروهی از شرکت‌های خصوصی فناور، از هیچ تلاشی برای تحقق چنین هدفی فروگذار نخواهیم کرد.

/دنیای اقتصاد