فراز و فرود سرعت اینترنت ایران در سالی که گذشت

در سالی که گذشت مرجع رتبه بندی اسپیدتست گزارشی مبسوط از فراز و نشیب های سرعت اینترنت ثابت و موبایل ثبت و جایگاه کشورها را از این منظر اعلام کرد.

 وب سایت اسپید تست هر ماه گزارشی از وضعیت اینترنت ثابت و موبایل کشورهای مختلف جهان فراهم می‌کند که نشان دهنده میانگین و میانه سرعت دانلود داده در یک کشور به طور کلی است. علاوه بر آن این وب سایت اطلاعاتی درباره میانه و میانگین سرعت اینترنت ثابت و موبایل جهان نیز فراهم می‌کند.

در سالی که گذشت متوسط اینترنت ثابت جهان از ۶۲ تا ۷۶ و متوسط اینترنت موبایل جهان بین ۲۹ تا ۳۷ مگابیت برثانیه متغیر بود.

البته این وب سایت میانگین و میانه سرعت ماهانه اینترنت ثابت و موبایل ایران را نیز منتشر کرد که آنچه در زیر می‌خوانید گزارشی از سرعت ماهانه اینترنت ثابت و موبایل ایران در سال ۱۴۰۱ شمسی است.

رشد ۶ پله‌ای سرعت موبایل ایران در ماه اول

طبق گزارش اسپیدتست در فروردین ۱۴۰۱ یا مارس ۲۰۲۲ میلادی میانگین جهانی اینترنت موبایل از ۲۹.۹۰ مگابیت بر ثانیه در ماه فوریه به ۲۹.۹۶ مگابیت بر ثانیه در ماه مارس رسیده بود. همچنین میانگین سرعت اینترنت ثابت جهان ۶۲.۵۲ مگابیت بر ثانیه ثبت شده است.

این درحالی است که میانگین سرعت اینترنت موبایل ایران در مارس ۲۰۲۲ میلادی ۲۴.۹۰ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت نیز رده ۷۴ بوده که نسبت به ماه قبل از آن ۶ پله رشد کرده بود.

میانگین سرعت اینترنت ثابت ایران نیز ۹.۹۵ مگابیت برثانیه ثبت شده و کشور بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل از آن (فوریه ۲۰۲۲ میلادی) در رده ۱۴۵ قرار داشت.

رشد یک پله‌ای اینترنت موبایل در ماه دوم

در اردیبهشت سال گذشته شمسی (آوریل ۲۰۲۲ میلادی) میانگین سرعت دانلود اینترنت موبایل جهان ۳۰.۷۵ مگابیت برثانیه و میانگین سرعت اینترنت ثابت جهان ۶۳.۴۶ مگابیت برثانیه ثبت شد.

میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در دومین ماه شمسی ۲۴.۹۵ مگابیت بر ثانیه قرار گرفت و کشور در رده ۷۳ کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل جهان قرار داشت. این رقم نشان دهنده رشد یک پله‌ای جایگاه ایران در بخش اینترنت موبایل بود.

در بخش اینترنت ثابت ایران میانه سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۰.۲۳ مگابیت برثانیه تخمین زده شد و کشور در رده ۱۴۴ قرار گرفت که نشان دهنده یک پله رشد نسبت به ماه فروردین است.

جایگاه ۷۱ جهانی در ماه سوم

در گزارش اسپیدتست برای ماه می ۲۰۲۲ سرعت اینترنت ثابت جهانی افزایش داشت اما سرعت اینترنت موبایل با کاهش روبه‌رو شد. در گزارش ماه آوریل، سرعت اینترنت ثابت در جهان برابر ۶۳.۴۶ مگابیت بر ثانیه بود که در ماه مه این سرعت به ۶۴.۷۰ مگابیت بر ثانیه رسید.

در مقابل سرعت اینترنت ثابت، سرعت اینترنت موبایل کاهش یافت. در حالی که در گزارش قبلی سرعت اینترنت موبایل در سطح جهان ۳۰.۷۵ مگابیت بر ثانیه گزارش شده بود، این سرعت در ماه می به ۳۰.۳۷ مگابیت بر ثانیه که نشان دهنده کاهش اندکی است.

طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۲۶.۱۰ مگابیت بر ثانیه به ثبت رسید. با این سرعت ایران با ۲ پله صعود نسبت به ماه قبل‌تر در رتبه ۷۱ میان ۱۴۱ کشور جهان قرار گرفته است.

در بخش اینترنت ثابت میانه سرعت اینترنت ایران ۱۰.۳۴ مگابیت بر ثانیه ثبت شد و با این وضعیت ایران جایگاه ۱۴۱ میان ۱۸۲ کشور را به خود اختصاص داده است.

سقوط ۴ پله‌ای سرعت اینترنت ثابت ایران

طبق گزارش وب سایت اسپیدتست میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی ۳۱.۰۱ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت جهانی ۶۶.۲۵ مگابیت برثانیه بود. این در حالی است که در ماه می میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۰.۳۷ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۶۴.۷۰ مگابیت بر ثانیه بوده است.

طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در ششمین ماه ۲۰۲۲ میلادی ۲۷.۱۷ مگابیت برثانیه مگابیت برثانیه بوده است. با توجه به آمار مذکور در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ایران با یک پله سقوط نسبت به ماه قبل در رده ۷۲ قرار گرفته است.

از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی ۱۰.۲۳ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه ایران با ۴ پله سقوط در رده ۱۴۵ فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت قرار دارد.

ایران در رده ۷۰ کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل در جولای

گزارش اسپید تست در هفتمین ماه میلادی نشان داد هرچند جایگاه ایران در فهرست کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل ۲ پله رشد کرد اما در رده بندی اینترنت ثابت یک پله سقوط کرد. میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ماه جولای ۲۰۲۲ به ترتیب ۳۰.۷۸ و ۶۷.۲۵ مگابیت برثانیه بود.

همچنین براساس گزارش مذکور میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در جولای ۲۰۲۲ میلادی ۲۷.۷۴ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بالاترین سرعت اینترنت موبایل با ۲ پله صعود، رده ۷۰ بوده است. از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه گذشته میلادی ۱۰.۲۱ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت یک پله سقوط کرد. به این ترتیب ایران در رده ۱۴۶ این فهرست قرار دارد.

سرعت ۲۸ مگابیت برثانیه ای موبایل ایران در آگوست ۲۰۲۲

طبق بررسی‌های وب سایت اسپید تست درآگوست ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت جهانی موبایل ۳۰.۷۹ و ثابت ۶۹.۱۴ مگابیت برثانیه بود.

میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در هشتمین ماه میلادی ۲۸.۴۰ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل در جهان نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرد و در رده ۶۹ قرار داشت.

میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در این ماه نیز ۱۰.۰۲ مگابیت برثانیه اعلام شده و جایگاه آن در رده بندی جهانی با ۲ پله سقوط رده ۱۴۷ است.

رشد ۱۵ پله‌ای میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در سپتامبر

طبق گزارش اسپید تست ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی ۹ پله رشد کرد.

در نهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی (سپتامبر) میانه جهانی سرعت اینترنت موبایل ۳۳.۱۷ و اینترنت ثابت ۷۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه بود. طبق اطلاعات موجود درآگوست ۲۰۲۲ (یک ماه قبل) میانه سرعت اینترنت جهانی موبایل ۳۰.۷۹ و ثابت ۶۹.۱۴ مگابیت برثانیه بوده است.

همچنین در این رده بندی اشاره شده بود میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در سپتامبر ۳۵.۳۶ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه ایران نیز در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل جهان با ۱۵ پله رشد، رده ۵۴ اعلام شد.

از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در نهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی ۱۰.۴۴ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۴۷ بود. طبق این رده بندی جایگاه ایران نسبت به اگوست ۲۰۲۲ هیچ تغییری نکرد.

رشد ۸ پله‌ای ایران در رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل در یازدهمین ماه میلادی

براساس تحقیق ماهانه این وب سایت در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است. حال آنکه در نهمین ماه میلادی (سپتامبر) میانه جهانی سرعت اینترنت موبایل ۳۳.۱۷ و اینترنت ثابت ۷۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه بود.

در همین ماه طبق میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۴۲.۹۵ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت آن ۱۱.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. طبق رده بندی این وب سایت جایگاه ایران در کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۶ بوده که نسبت به ماه قبل ۸ پله رشد کرده است. همچنین ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در رده ۱۴۱ قرار دارد که نسبت به ماه گذشته ۶ پله رشد کرد.

سقوط در نوامبر ۲۰۲۲

در ماه نوامبر ۲۰۲۲ میلادی جایگاه ایران در رده بندی جهانی سرعت اینترنت برای موبایل ۲ پله و برای اینترنت ثابت ۳ پله سقوط کرد. گزارش وب سایت اسپید تست نشان می‌دهد در یازدهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۹۷ و اینترنت ثابت جهان ۷۴.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است. این در حالی است که در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است.

همچنین طبق این رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی ۴۰.۹۷ مگابیت برثانیه بوده است. در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در جهان جایگاه ایران ۲پ له سقوط کرده و در رده ۴۸ است.

همچنین میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در یازدهمین ماه میلادی ۱۱.۶۲ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی جهانی با ۳ پله سقوط ۱۴۴ اعلام شده است. در رده بندی براساس میانگین سرعت اینترنت موبایل کشورها نیز جایگاه ایران نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده و رده ۶۲ اعلام شده است. میانگین سرعت اینترنت موبایل کشور ۵۴.۹۳ مگابیت برثانیه است.

رشد یک پله‌ای اینترنت ثابت در آخرین ماه ۲۰۲۲

در آخرین ماه ۲۰۲۲ جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل ۷ پله کاهش اما در بخش اینترنت ثابت یک پله رشد کرد.

در آخرین ماه ۲۰۲۲ میلادی (دسامبر) میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۶.۷۴ و میانه اینترنت ثابت آن ۷۵.۱۸ مگابیت بر ثانیه بود.

طبق رده بندی این وب سایت میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در دسامبر ۲۰۲۲ میلادی ۳۹.۳۲ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۱.۶۶ مگابیت برثانیه بوده است. ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل با ۷ پله سقوط در رده ۵۵ قرار دارد. اما جایگاه کشور در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت ثابت یک پله رشد و رده ۱۴۴ اعلام شده است.

ثبت سرعت اینترنت موبایل ۳۵.۸۷ مگابیت برثانیه ای ایران در ۲۰۲۳

میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ژانویه ۲۰۲۳ میلادی ۳۷.۹۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۷۶.۳۴ مگابیت برثانیه اعلام شد. در ژانویه سال جدید میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۵.۸۷ مگابیت برثانیه و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۱۱.۴۴ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله سقوط ۵۶ و در رده بندی اینترنت ثابت با ۲ پله سقوط رده ۱۴۶ ثبت شده است.

سقوط ۵ پله‌ای ایران در رده بندی اینترنت موبایل

گزارش اسپید تست نشان می‌دهد در فوریه ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۹.۷۷ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۷۸.۶۲ مگابیت برثانیه بوده است.

همچنین در دومین ماه ۲۰۲۳ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۵.۰۳ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت با ۵ پله سقوط رده ۶۱ ثبت شد. در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نیز ایران با سرعت ۱۱.۲۷ مگابیت برثانیه در رده ۱۴۷ قرار گرفت و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

تقویم میلادی ۲۳-۲۰۲۲ متوسط سرعت اینترنت موبایل ایران (مگابیت برثانیه) متوسط سرعت اینترنت ثابت ایران (مگابیت برثانیه)
مارس ۲۰۲۲ ۲۴.۹۰ ۹.۹۵
آوریل ۲۰۲۲ ۲۴.۹۵ ۱۰.۲۳
می ۲۰۲۲ ۲۶.۱۰ ۱۰.۳۴
ژوئن ۲۰۲۲ ۲۷.۱۷ ۱۰.۲۳
جولای ۲۰۲۲ ۲۷.۷۴ ۱۰.۲۱
آگوست ۲۰۲۲ ۲۸.۴۰ ۱۰.۰۲
سپتامبر ۲۰۲۲ ۳۵.۳۶ ۱۰.۴۴
اکتبر ۲۰۲۲ ۴۲.۹۵ ۱۱.۵۴
نوامبر ۲۰۲۲ ۴۰.۹۷ ۱۱.۶۲
دسامبر ۲۰۲۲ ۳۹.۳۲ ۱۱.۶۶
ژانویه ۲۰۲۳ ۳۵.۸۷ ۱۱.۴۴
فوریه ۲۰۲۳ ۳۵.۰۳ ۱۱.۲۷
امتیاز دهید
نظر دهید

پاسخ دهید

چهار × دو =

دنبال‌ چی
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0