«ساترا» عضو شورای رقابت شد

ساترا طبق مصوبه شورای رقابت کشور عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد.

سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی طبق مصوبه شورای رقابت کشور عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت شد.

بنابر این گزارش در جلسه ۵۹۰ شورای رقابت مقرر شد به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در موضوعات تخصصی مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر تشکیل شود.

متن مصوبه شورای رقابت در خصوص تشکیل کارگروه اقتصاد دیجیتال با عضویت ساترا در حوزه صوت و تصویر فراگیر به شرح زیر است:

در راستای اختیارات شورای رقابت موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) ‌قانون اساسی و به استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون مزبور، به منظور تسهیل و تمهید رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی در بازارهای مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی، کارگروه تخصصی اقتصاد دیجیتال که در این دستورالعمل “کارگروه” نامیده می‌شود، ذیل شورای رقابت به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

ماده ۱) ترکیب اعضاء‌ کارگروه به شرح زیر می‌باشد:

۱-۱. یک نفر از اعضای شورای رقابت به عنوان رئیس کارگروه به انتخاب شورای رقابت؛

۱-۲. دو متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب و حکم رئیس شورای رقابت؛

۱-۳. معاونین اقتصادی و حقوقی مرکز ملّی رقابت؛

۱-۴. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

۱-۵. رئیس مرکز ملی فضای مجازی.

تبصره ۱- در موضوعات مربوط به بازار صوت و تصویر فراگیر، رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و در موضوعات مربوط به تجارت الکترونیکی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عضو کارگروه می‌باشند.

تبصره ۲- معاون اقتصادی مرکز ملّی رقابت، دبیر کارگروه می‌باشد.

/دنیای اقتصاد

امتیاز دهید
نظر دهید

پاسخ دهید

سه × پنج =

دنبال‌ چی
Logo
مقایسه موارد
  • کل (0)
مقایسه
0